مقررات تجدید نظر آراء دادگاهها پس از تغییرات مکرر
29 بازدید
محل نشر: دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران) » زمستان 1374 - شماره 34
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی