مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:بهشتی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی ، علوم تربیتی

زندگی نامه

آیت الله محمد بهشتی  در سال 1333 در زرین شهر اصفهان دیده به جهان گشود و در سال 1348 به دلیل اشتیاق بسیاری که به کسب علوم حوزوی داشتند وارد حوزه شدند و در طی 25 سال کسب علم  به درجه اجتهاد رسیدند که از اهم اساتید ایشان می توان به آیات اعظام وحید، تبریزی، زنجانی، کاردان، سلیمان پناه نام برد.در طول عمر با برکت خود کتاب های بسیاری را به رشته تحریر در آورده اند و در حوزه و دانشگاههای مختلف تدریس نموده اند